Directe Omgeving

2019.12.19

In sommige tekeningen is de directe omgeving in plattegronden, doorsneden en gevels  schematisch nodig.  Hoe kun je die modelleren met de minste inspanning?

052 - Directe Omgeving

Hoe werkt het?

 1. Met 2D tools: fills en polylines
 2. Met een 2D object
 3. Met een 3D object
 4. Met 3D tools: walls, slabs of morphs

Sleutelbegrippen:

 • surfaces
 • building materials
 • priorities
 • objects

Voorwaarden:

052 - Building Materials en Surfaces

 

Dampspanningslijn

2019.09.09

Ben je wel eens gevraagd om de dampspanningslijn in een detail te tekenen? Hieronder zien we wat gebruikelijk wordt gedaan.

Hoe werkt het?

 1. In Excel:         een grafiek
 2. In Archicad:   met polylines en tekst
 3. In Archicad:   eigen object maken

Sleutelbegrippen:

 • Excel
 • GDL

Voorwaarden:

 

BasisVormen

2019.08.08

Stel dat je op een eenvoudige manier een dakopeningafwerking wilt maken? Horizontaal voor een dakkapel of verticaal voor een daklicht.  Wat zijn de mogelijkheden?

Hoe werkt het?

 1. met de gereedschappen uit Archicad maken:  walls, columns, beams, enz.
 2. met bibliotheekobjecten
 3. met eigen objecten

Sleutelbegrippen:

 • SEO / bolean operations
 • Library
 • GDL

Voorwaarden:

 

Objecten uit Internet 01

2019.06.19 | update 02.12.2020

Soms kom je een aantal nuttige objecten op internet tegen. Hier zijn er twee die ik zelf weleens gebruik:


Shape Tag JM9mod
[2D txt Shape Tag]
Freccia zig 8
[2D sym Polylijn met lengte]

Ze zijn vrij te verkrijgen op het Archicad-talk forum en op ArchiRadar. Ik heb ze een beetje aangepast.

 

Daklichten

2018.01.18

Stel dat voor je model een daklicht nodig hebt dat niet in de bibliotheek aanwezig is.  Wat kun je eraan doen?

Hoe werkt het?

 • Een “Empty Opening” op het dak “plaatsen”,  daarna een curtain wall of een zelfgemaakt object daaroverheen plaatsen;  of
 • gebruik de Library Part Maker [sinds versie 20 kun je hiet ook skylights mee maken]; of
 • een skylight object maken.

Sleutelbegrippen:

 • GDL

Voorwaarden:

 

2+ plattegronden voor objecten

2017.10.17

Heb je wel eens snel een object gemaakt maar de plattegronden laten niet zien wat je wilt?

Hoe werkt het?

 • Voor KM:  je kunt Eigen trap XX KM uit de biblitheek hiervoor gebruiken.
 • Anders zal je een aantal objecten moeten maken of het object moeten scripten.

Sleutelbegrippen:

 • Eigen trap XX KM

Voorwaarden:

 

Tel je Polygons

2017.07.17

Je hebt wat meubels voor je project nodig en natuurlijk komt internet to the rescue, 3D Studio objecten, Sketchup objecten, enz.  Plotseling is je model erg traag.  Waarom?

Hoe werkt het?

Vaak genoeg zal deze traagheid veroorzaakt worden door de “polygons”.  Dus tel de polygons met de add-on van ARCHICAD.


Sleutelbegrippen:

 • PolyCount [add-on]

Voorwaarden: